Progress Consulting is partner van Experconnect in België!

Allen 19% van de werkgevers heeft maatregelen getroffen om het verlies van vaardigheden van babyboomers te voorkomen (Lindegren, 2015). Behoort u tot degenen die dit scenario niet hebben overwogen?

 

 

Met zijn Talent Management team helpt Progress Consulting u al 25 jaar om de juiste persoon op de juiste plaats in uw organisatie te zetten.

Wat is het gevaar als iemand met pensioen gaat?

Wat gebeurt er als die persoon de wettelijke pensioenleeftijd nadert? Wat gebeurt er als die persoon daadwerkelijk met pensioen gaat?

Het bedrijf verliest zijn knowhow, zijn kennis, zijn interpersoonlijke vaardigheden…

Hoe kunnen we de band behouden met deze “kenners”, zij die het cognitieve erfgoed van het bedrijf vertegenwoordigen & de intelligentie, kennis, expertise recycleren van mensen die met prepensioen/gepensioneerd zijn, deze mensen die nog steeds actief willen blijven en hun unieke expertise waarderen?

Wat als samenwerking na de pensionering mogelijk zou zijn?

Ons visionaire idee is het opzetten van een samenwerkingsmodel na pensionering door het creëren van een pool van gepensioneerde senior experts om incidenteel technische, management- en ondersteunende diensten te verlenen aan bedrijven, ongeacht hun bedrijf.

Het doel is de toegang tot deze kennis mogelijk te maken en de toegang tot kennis, geheugen en competentie te behouden en ervaring terug op de markt te brengen.

 

Wie is ExperConnect?

De naam achter deze oplossing is Experconnect, powered by Progress Consulting.

Experconnect werkt sinds 2005 in allerlei sectoren – en meer bepaald in sectoren met lange productiecycli – en met zeer specifieke vaardigheden, waarbij het behoud van kennis een belangrijk concurrentievoordeel kan zijn. Dit omvat de energie-, auto-, transport-, infrastructuur-, petrochemische en nucleaire sector.

We zijn erg trots om aan te kondigen dat Progress Consulting de exclusieve partner is voor de inzet van ExperConnect oplossingen voor senioren en bedrijven in België!

Naast onze historische oplossingen in opleiding, kennisoverdrachtstrategie en opvolgingsplanning, mentorprogramma’s tussen juniors en seniors, voegen we een nieuwe manier toe om u te helpen uw strategische uitdagingen aan te gaan.

Partenaire de Experconnect

Wilt u meer weten?

Gladys Fontaine is uw contactpersoon.