Verkoopvoorwaarden

Artikel 1

De klant wordt geacht de algemene verkoopvoorwaarden van de dienstverlener te aanvaarden.

Artikel 2

Het doel van de dienstverlening is beperkt tot het werk dat is beschreven in de offerte die door beide partijen werd ondertekend.
Er is geen schriftelijke bestelling nodig voor extra prestaties.
De uitvoering ervan zonder onmiddellijk protest van onze contractanten geldt als bestelling.
De prijs ervan wordt bepaald op de dag van de uitvoering.
Door de factuur of prestaties te aanvaarden gaat de klant akkoord met de wijzigingen die werden aangebracht aan de voordien opgemaakte offertes.

Artikel 3

Zowel de klant als de dienstverlener verbinden zich ertoe om de informatie die tijdens de samenwerking werd verzameld strikt vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 4

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling zijn de facturen betaalbaar binnen 30 dagen na hun verzending.

ARTIKEL 5

Elk bedrag dat niet werd betaald op de vervaldatum brengt van rechtswege een intrest op van 5% per maand vertraging.

ARTIKEL 6

Elke betwisting van factuur moet aan de dienstverlener worden gemeld en moet binnen de 8 werkdagen schriftelijk ingediend worden.
Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard.

Artikel 7

Als de klant eenzijdig de uitvoering van de overeenkomst wenst te beëindigen voor deze is afgelopen, dan mag de dienstverlener het resterende verschuldigde bedrag volledig factureren,
tenzij wanneer voldoende kan worden aangetoond dat de dienstverlener een professionele fout heeft gemaakt.

Artikel 8

Als een van de contracterende partijen zijn plichten niet nakomt, dan heeft de andere partij van rechtswege het recht om de overeenkomst te beëindigen.
In dat geval heeft de dienstverlener het recht om, in verhouding tot de aangewende middelen en het stadium van uitvoering van de overeenkomst, kosten aan te rekenen, onverminderd specifieke schadevergoedingsclaims.

Artikel 9

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Luik zijn bevoegd om geschillen te beslechten.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering Verschuiving van datum (binnen 3 maanden)
Minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de training 100% 70%
Tussen 5 en 15 werkdagen voor aanvang van de training 50% 30%
Mer dan 15 werkdagen voor aanvang van de training 10% Geen boete
This site is registered on wpml.org as a development site.