Advies voor Changemanagement

Advies voor Changemanagement: een gestructureerde approach van uw transformatieprojecten. Zo blijven de veranderingen ook op lange termijn doorwerken.

Wat is Changemanagement?

Volgens David Autissier is “verandering een breuk tussen een voorbijgestreefd heden en een toekomst die synoniem is met vooruitgang. Het verandert onze manier van werken en dwingt ons om ons aan te passen.” Changemanagement of veranderingsmanagement heeft onder andere betrekking op het beheer van de menselijke dynamiek bij (al dan niet gewenste!) veranderingen in de bedrijfsomgeving.

Vaak voeren bedrijven veranderingen door die echter geen blijvende resultaten opleveren. Die veranderingen volgen elkaar te snel op, ze worden slecht aangebracht en krijgen niet genoeg ondersteuning. Ze leiden vooral tot demotivatie en slechtere prestaties.

Welke verandering u ook wilt doorvoeren (nieuwe beheerssoftware, een verhuizing, het samenvoegen van twee afdelingen…), het beheren van verandering in het bedrijfsleven moet worden voorbereid, gestuurd en opgevolgd.

Bij veranderingsmanagement sgaat het ook, maar niet alleen, om de menselijke dynamiek: hoe zit het met de motivatie van de teams? Hoe kunt u anderen motiveren? Wat zijn de sleutels tot lidmaatschap? Medewerkers de reden voor de verandering en waarom die zo dringend is? Hoe kunt u ze zo goed mogelijk voorbereiden om de negatieve impact van de verandering te beperken?

Wij begeleiden de medewerkers van de organisatie zodat ze de nieuwe situatie begrijpen en ermee vertrouwd raken. Zo kunnen ze die beetje bij beetje in hun werkomgeving opnemen. Eerst worden dus alle elementen in kaart gebracht die de verandering positief kunnen beïnvloeden. Daarna wordt een stevig en welomlijnd projectmanagement opgesteld dat het transformatieproces zal begeleiden.

Wat doet een consultant voor Changemanagement?

De begeleiding bij een bedrijfstransformatie blijft vaak beperkt tot het breken van de weerstand die automatisch ontstaat wanneer er veranderingen worden doorgevoerd.

Wij daarentegen, pakken het systemisch aan: we bekijken de zaak vanuit alle mogelijke hoeken en zorgen ervoor dat uw veranderingen blijvend en efficiënt zijn. Welke wijzigingen in de bedrijfscultuur, leiderschapsstijl, collectieve en individuele mindset en omgangsvaardigheden zijn er nodig voor een geslaagde transformatie?

1.

De strategische intelligentie van de verandering: de “as is”-situatie analyseren en afstemmen op de “to be”-visie. De algemene context, beweegredenen en doelstellingen van de verandering begrijpen. De belangrijkste betrokkenen en de positieve & negatieve invloeden benoemen. Inschatten hoe groot de veranderingsbereidheid is en wat de bestaande strategieën zijn…

2.

Technisch gezien: Welke veranderingen zijn er nodig in de strategie, organisatie, managementsystemen, opdrachten/verantwoordelijkheden, processen en operaties… En welke effecten zullen die veranderingen teweegbrengen?

3.

Alle stakeholders bij de verandering betrekken en de gevolgen en risico’s voor bepaalde groepen analyseren. Welke wijzigingen in de bedrijfscultuur, leiderschapsstijl, collectieve en individuele mentaliteit en omgangsvaardigheden zijn er nodig voor een geslaagde omvorming.

4.

Efficiënt management van een transformatieproject voor een efficiënte uitvoering. Dat kan dankzij eenvoudige, structurerende tools zoals het ADKAR-model. Opstellen van mijlpalen en monitoringindicatoren, coördineren van werkgroepen, plannen van follow-upvergaderingen, beheren van PDCA (Plan, Do, Check, Act)

5.

Opvolging en management van de verandering : planning, KPI’s, gezamenlijke meetings, communicatiemateriaal, opleidings- en coachingtools…

6.

Wij helpen u met de juiste tools voor Lean Management en de Agile methodologie. Zo kunt u de veranderingen sneller doorvoeren.

This site is registered on wpml.org as a development site.