Strategisch management

Progress Consulting Public

Doelgroep

 • Bedrijfsleiders van zowel kleine als grote ondernemingen
 • Managers van BU’s en operationele afdelingen
 • Ondersteunende functies, om beter mee te zijn in het strategische leven van de onderneming

Duur

 • 4 middagen met telkens twee weken ertussen

Een echt collectief project uitbouwen dat bron is van externe differentiatie en interne samenhang.

Hoe bouw je een collectief project uit? Wat zijn de prioritaire doelen? Hoe kun je daarmee je onderneming onderscheiden? Hoe maak je er een project van voor interne samenhang en rechtlijnigheid? Hoe implementeer je het? Hoe financier je het? Hoe volg je de uitvoering en het welslagen van het project op?

Leerdoelen

Leren om een strategische roadmap op te bouwen en te implementeren door 6 sleutelvragen te beantwoorden:

01

In welk stuk spelen we, wat zijn de sleutelkenmerken van onze activiteitensector en hoe ziet de concurrentiematrix eruit?

02

Wat is / zou moeten zijn / wordt onze dekking van strategische segmenten in onze sector?

03

Hoe bouw je een duurzaam concurrentievoordeel op in de segmenten die we willen gaan dekken?

04

Hoe structureer en organiseer je jezelf om de gekozen strategie te implementeren?

05

Hoe zijn we vandaag?

06

Hoe gaan we van wat we zijn naar wat we willen worden?

Lesmethode

 • Casussen en lectuur (vooraf voor te bereiden), analyse van externe casussen en een selectie van casussen aangebracht door de deelnemers.

Lesprogramma

 •  In welk stuk speel je?
 • Waardeketen, strategische segmentatie, de krachten van Porter, sleutelfactoren voor succes.
 • Welke dekking van segmenten?
 • Synergieën tussen segmenten, krachtenvelden, dekkingsprioriteiten.
 • Een concurrentievoordeel opbouwen.
 • De bronnen van differentiatie, hun mate van duurzaamheid, bedrijfscultuur, identiteit en verschil.
 • Hoe jezelf structureren om te implementeren?
 • Strategische financiën, strategie en organisatie, cultuur en culturele verandering.
 • Hoe zijn we vandaag?
 • Intensiteit van de verandering, readiness to change.
 • Hoe verander je?
 • Het referentiekader van Progress Consulting voor het beheren van verandering.

Over hetzelfde thema

Sleuren
Alle formaties
This site is registered on wpml.org as a development site.